Verksamhet och pedagogik

Vi har en inriktning på natur och miljö, det genomsyrar hela vår undervisning.

Vi tror på att tidiga möten med naturen är grunden för ett medvetande för hållbar utveckling. Eftersom naturen är en självklar del för oss fokuserar vi mycket på utomhuspedagogik. Där är både vår gård och den närliggande skogen miljöer för vår undervisning (så kallad lärmiljö). Vi vill att naturen och våra utevistelser ska vara en naturlig och rolig del av barnens vardag.

Uppdragskort och lekar i skogen

Varje avdelning är i skogen en dag i veckan. Då utforskar vi skogen genom till exempel uppdragskort och lekar. Ett uppdragskort kan vara att barnen får ett uppdrag med matematikfokus, till exempel att hitta tre lika långa pinnar eller att hitta något litet och något stort.

En av våra lekar går ut på att vi härmar hur djuren rör på sig eller hur de låter. Vi kan också titta närmare på både djuren och naturen genom luppburkar.

Vi använder naturmaterial i vår undervisning och lek

Vi tar också promenader i vår närmiljö för att lära känna den bättre och hitta nya ställen att utforska. Vi tar nästan alltid med oss naturmaterial från våra utflykter. Med materialet bygger vi sedan upp lekmiljöer eller använder det till att skapa. Till exempel pinnar, kottar, stenar och löv. Vi använder också återbrukningsmaterial som äggkartonger till skapande och papprör där bilar kan åka och bollar kan rullas igenom.

Så arbetar vi med hållbar utveckling

Förskolan har certifieringen Grön flagg, som är ett internationellt miljöcertifikat och ett utbildningsprogram inom hållbar utveckling. För oss innebär det att vi lyfter in olika områden inom miljö i undervisningen, till exempel vatten och hav. Syftet är att skapa en förståelse för allt liv som lever i vattnet och hur vi påverkar vattnets kretslopp.

Hos oss lär sig barnen tidigt om hållbar utveckling, till exempel hur och varför vi behöver värna om vår natur genom att inte slänga för mycket mat. Varje avdelning har ett sopsamlarmonster som hjälper oss att inte slänga för mycket mat.

Läs mer om miljöcertifikatet Grön flagg

 

Uppdaterad: