Introduktion på vår förskola

Vi följer kommunens gemensamma plattform för introduktion. Det innebär att både barn och föräldrar deltar i introduktionen.

Vi vill ni båda ska känna er trygga i vår verksamhet genom att ni båda lär känna barnen, pedagogerna och vår verksamhet under introduktionen. När ditt barn har fått en plats på vår förskola får du mer information om vårt upplägg i detalj.

Det här är en introduktion

  • Barnet och du som förälder får lära känna miljöerna, pedagogerna och barnen.
  • Barnet får testa sådant som väcker glädje och nyfikenhet.
  • Barnet får möta andra barn och pedagoger på avdelningen.
  • De barn som redan finns i verksamheten ska inkluderas i barnets introduktion.
  • Du som vårdnadshavare har ansvar för ditt barn vid blöjbyte, på- och avklädning, mat och vila.
  • Pedagogerna berättar om förskolans förväntningar på vårdnadshavarens roll och ger praktisk information.
  • Pedagogerna ska lyssna på era erfarenheter och kunskaper som vårdnadshavare.
  • Du som vårdnadshavare är välkommen att ställa frågor. 

Upplägg på introduktionen på vår förskola

Vi har en pedagog som är ansvarig för introduktionen, det är även den pedagogen som har introduktionssamtal och uppföljningssamtal med vårdnadshavarna. 

Dag 1: Första dagen börjar med ett kort besök på förskolan där vårdnadshavaren/vårdnadshavarna är med tillsammans med barnet.

Dag 2-10: Tiderna utökas dag för dag. Vi erbjuder olika aktiviteter med färre barn, både ute och inne. Introduktionerna är individuella och anpassas efter barnets behov. Vi brukar räkna med 10 arbetsdagar men det kan gå fortare och det kan ta lite längre tid.

Uppdaterad: