Om förskolan

Lindbackens förskola är en helt nybyggd förskolan där vi startade upp vår verksamhet i början på 2022. Vi har en inriktning på natur och miljö, vilket både speglas i vår byggnad och i vår undervisning.

gården.jpgSjälva huset har byggts med hänsyn till miljön med solenergianläggning på taket och allt material både inomhus och utomhus som noga är utvalt för att vara giftfritt och utifrån minsta koldioxidutsläpp.

Om vår förskola

Förskolan är byggd i två plan. Vi har två block på plan två som de äldre barnen går på. På bottenplanet håller blocket med de yngre barnen till. I dagsläget har vi 21 pedagoger som arbetar här och 117 barn på förskolan. 

Huset har stora fönster, vilket ger ett härligt ljusinsläpp till alla avdelningar och möjlighet för barnen att titta ut. Till exempel kan barnen stå där och diskutera om en årstid är slut eller inte. Mitt i huset finns vårt torg där vi har rörelse en gång i veckan, och där de äldre barnen äter lunch ibland.

Vi vill att barnen ska få utforska naturen med alla sina sinnen. Därför finns naturen närvarande i våra innemiljöer och vi använder oss av mycket naturliga material. 

Om vår gård

Vi är ute två gånger varje dag, på morgonen och på eftermiddagen. Vår gård består av två delar, den ena är indelad i stationer. Där har vi vattenlek i en av sandlådorna och en odlingsyta. På den andra delen har vi stora ytor för rörelse och lek, gemensamma rörelselekar och plats för barnen att cykla. Vi har också två sovaltaner på gården där de minsta barnen sover året runt. Förskolan står för sovsäckar som barnen sover i och liggunderlag. 

Förskolans styrdokument

Alla förskolor i Sverige styrs i huvudsak av två dokument, skollagen och förskolans läroplan. Skollagen reglerar bland annat vilka rättigheter och skyldigheter barn och deras vårdnadshavare har. Läroplanen beskriver förskolans värdegrund, vad barnen ska få möta under sin tid i förskolan och vilket ansvar rektorn och förskollärarna har.

Läs förskolans läroplan

Läs skollagen

Uppdaterad:

Andra sidor under: Om förskolan